Çerez Politikası

 • Home
 • Çerez Politikası
ELİZ AKADEMİ

Çerez Politikası

 1. Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır); Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Akademi”) ‘ye ait olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

1.1. Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük dosyalardır. Söz konusu dosyalar bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir.

1.2. Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Çerezler birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Çerezlere asıl olarak aşağıdaki amaçlarla başvurulmaktadır:

 • İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması
 • Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi
 • İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi ve
 • Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (Örneğin; Akademi’e giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil tercihi, sepet bilgileri ve diğer tercihler)

1.3. Çerez Türlerimiz

Çerez Türü

Açıklama

Oturum Çerezleri

İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Daha iyi bir site deneyimi için bu çerezler vardır.

Oturum çerezleri, kullanıcı oturumunu açık tuttuğu sürece devam eder. Oturumdan çıktığında bu çerezleri silmekteyiz.

Filtreleme seçenekleri, oturum açmadan yapılan sepete eklemeler gibi çerezler tutulmaktadır.

Bu çerezleri kimseye aktarmamaktayız.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.

Siz silene kadar en fazla 2 yıl olacak şekilde saklanmaktadır.

Sistemin sahte sistemlerden korunması için bu çerezlere ihtiyaç vardır. Sitenin daha iyi yönetilmesi için gereklidir.

Ziyaretçilerin oturum süresi, sayfalardan nasıl geçiş yaptıkları, dokundukları tuşlar gibi bilgileri kapsamaktadır.

Bu çerezleri de kimseye aktarmamaktayız.

 

Çerez Türü

Açıklama

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Siz silene kadar en fazla 2 yıl olacak şekilde saklanmaktadır.

Bu çerezleri de kimse ile paylaşmamaktayız.

Kalıcı Çerezler

Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya ziyaretçi tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla ziyaretçilerin web site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

GDPR uyarınca biz bu çerezleri 12 ay tutmakta ve silmekteyiz.

 

 1. Çerez Politikalarımız

2.1. Akademi’nin Kullanımı Kapsamında Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler;

 1. Akademi tarafından ve/veya,
 2. Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikler sağlanmakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Mozilla vb.) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla
 3. Google Analytics vb. servisler üzerinden işlenen çerezler gönderilmektedir.
 • 2. Cihazınızdan Aldığımız Çerez Bilgilerini Kullanmamız

Çerezler;

 • Akademi ziyaretiniz sırasında yaptığınız gezinti ve kullanım tercihlerinin,
 • Tercihlerinize ilişkin bilgilerin hatırlanmasında yardımcı olur.

Ayrıca, Akademi’de yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.

Çerez verilerini, kişisel kimliğinize erişmek amacıyla kullanmamaktayız. Akademi, çerezlerinizi 6698 sayılı KVKK ve GDPR’a uygun şekilde ve “Akademi KVKK ve Gizlilik Politikası’na” uygun  işlemektedir.

 • 3. Çerezleri Nasıl Kontrol Ederim?

Akademi’i kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Tarayıcınızın çerezler ile ilgili ayarları hakkında detaylı bilgi için:

 • Firefox > Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler
 • Chrome > Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler
 • Safari> Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler
 • Internet Explorer> Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler
 • Brave > Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler
 • Opera > Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler

İnternet tarayıcılarından gerekli ayarlar ile Çerezleri silebilirsiniz.

3. Hangi Türlerini Kullanıyoruz?

Oturum çerezleri (session cookies), zorunlu çerezler (compulsory cookies), işlevsel ve analitik çerezler (fonctions and analytics cookies) ve kalıcı çerezler(pernament cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde dört tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

Akademi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanmaktadır.

3.1. Üçüncü Parti Çerezleri (3th Party Cookies)

İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile analitik bilgileri toplama hizmeti veren, sitemiz genelinde kullanılan bu servis sağlayıcılar hizmetlerini sunabilmeleri için sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bizim yerimize cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin verebiliriz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu çerezlerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen bu üçüncü parti kurum ve kuruluşların gizlilik politikalarını veya çerez politikalarını inceleyiniz.

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu’na İlgili Kişi olarak bildirim ve isteklerinizi, “Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ne, info@elizakademi.com e-posta adresinden yapabilirsiniz.

Hukuki Yükümlülükler

KVKK ve GDPR uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Akademi olarak kamuoyuna açık olan işbu politika’nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

4.1. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:

Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’da, Aydınlatma Metni’nde ve KVK ve Gizlilik Politikası’nda detaylandırılmaktadır.

4.2. Başvurunun Değerlendirilmesi

Kişisel verilere ilişkin talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu’nca belirlenen ücret alınabilir.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

5.Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı:

Başvurunun reddedilmesi, başvuruya verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na veya Avrupa Veri Koruma Kurumu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

6. Dokümanın Yayınlanması Ve Saklanması

İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Kurum portalı ve internet sitesinde dokümanların güncel versiyonu yer alır.

7. Yenileme

İşbu Politika, yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.