Üyelik Sözleşmesi

 • Home
 • Üyelik Sözleşmesi
 1. GİRİŞ

İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi” (“Sözleşme“) ve https://www.elizakademi.com/ ve Üye kullanıcılara tanımlanmış  sitesinde (¨Site¨) yer alan diğer kurallar, Eliz Akademi ile (“Akademi”) tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Cad. Kartal Apt. No:2/3 Etimesgut / Ankara  adresinde yerleşik “Eliz Akademi Site’si sahibi”  “Eliz Akademi Sağlık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi” (Ticaret Sicil / Mersis No: 431061 / 0332096118500001) arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu AKADEMİ’nin sahip olduğu Hizmetler’den Site’yi kullanan tüm Kullanıcıların ve Üyeler’in faydalanma, satın alma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir. Gerçek ve tüzel kişiler, Site’ye girişleri ile birlikte bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar.

Sözleşme, Site’de yer alan Hizmetlerin sergilenmesi, satın alınması ve kullanılması ile, diğer özellikleri kapsamaktadır. AKADEMİ, Sözleşme kapsamında Site’de ve Hizmetler’de, kendi yükümlülüklerini son derece titizlikle yerine getirecek olup, 3. Kişi/kurum’lardan doğan problemlerden sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. TANIMLAR

Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,

Üyelik: Akademi nezdinde, parola oluşturmak suretiyle oluşturulan hesabı veya Akademi tarafından verilen hesabı,

Misafir Üye: AKADEMİ Site’yi “Üye olmadan” kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kayıt: AKADEMİ Hizmetlerinden yararlanmak için, Site’ye kullanıcı adı ve şifre ile Kullanıcı olma işlemidir.

Kullanıcı: Siteyi üye olarak veya olmayarak kullanan gerçek/tüzel kişiyi

İletişim: AKADEMİ ile Site, e-posta, iadeli taahhütlü mektup üzerinden iletişimde bulunma faaliyetidir.

Yorum: AKADEMİ Site kapsamında, Site’ye yorum bırakma faaliyetidir.

Üyelik Sayfası: Kullanıcı’nın Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya özel sayfayı/paneli

https://www.uzaktanpanel.com/ )

Hizmetler: Kullanıcılar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AKADEMİ tarafından ortaya konulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası: Kullanıcılar’ın Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, AKADEMİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğler ile Kurum Kararlarına göre kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden erişilebilecek olan metni(https://elizakademi.com),

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

KVKK ve İlgili Mevzuat: KVKK ve KVKK ile ilişkili diğer yönetmelik, tebliğ ve Kurum kararlarını,

Site: AKADEMİ’nin ürünlerinin incelenebileceği, sepete eklenebileceği ve satın alınabileceği https://www.elizakademi.com/ , https://www.uzaktanpanel.com/ ve alt alan adlı URL adresli internet sitelerini,

Kullanıcı: Site’ye AKADEMİ’nin ürün/hizmetlerinden faydalanmak/satın almak için Kullanıcı olan Gerçek Üye, Misafir Üye olan gerçek/tüzel kişileri,

Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

Ziyaretçi:  Websitesi’ni Kullanıcı olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek/tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Site’yi kullanan kullanıcılar, Site’yi Misafir Kullanıcı, Gerçek Kullanıcı’lardan ibarettir. Bu sözleşme, Tüketici Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında tüketici hukukuna giren işler veya tüketici hukuku kapsamında girmeyen işlerde Ticaret Kanunu ve sair kanunlar hükümleri üzerinden uygulanacaktır.

3.2. Kullanıcılar, Site’yi kullanmadan önce, Site’deki gerekli metinleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Bu metinler hakkında Kullanıcılar, gerekli tüm uyarılara ve şartlara dikkat etmekle yükümlüdür. AKADEMİ, bu hükümlere aykırılıktan ve AKADEMİ’nin kusuru olmayan işlemlerden doğan zararlardan sorumlu değildir.

3.3. Site’ye Üye olunurken veya ödeme yapılırken Üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Kullanıcılar, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Kanunlar önünde doğru olduğunu, AKADEMİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı, Site’ye Üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kullanıcı’nın Site’e kayıt olurken kullandığı e posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından AKADEMİ’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve AKADEMİ’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı Site’yi kullanırken Anayasa, TCK, Türk Borçlar Kanunu, TBK, FSEK, Sınai Mülkiyet Kanunu, Rekabet Kanunu ve tüm sair ve bağlantılı hukuki mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır.

3.6. Kullanıcı, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınai haklarına, rekabetten doğan haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Site’ye, Site’nin veri tabanına ve Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Site’yi herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

3.7. Site’de Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen Kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve AKADEMİ’nin bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. AKADEMİ’E yöneltilebilecek herhangi bir talepte AKADEMİ ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

3.8. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, AKADEMİ’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından hariç tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, AKADEMİ’nin Kullanıcıya karşı Üyelik Sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat ve rücu talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8.1. Kullanıcı’lar, Site Hizmetleri kapsamında tüm iş ve işlemlerinde AKADEMİ’ye veya 3. Kişi/kurumlara karşı, manipüle, haksız yarar, haksız rekabet, sebepsiz zenginleşme, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama, veri madenciliği, kaba kuvvet saldırısı, kişisel veri ihlali, Türk Ceza Kanunu’ndaki suçlar da dahil olmak üzere, tüm hukuka ve ahlaka karşı Hizmetleri kullanmayacağını ve kullanmadığını, Hizmet’i satın almakla temin etmiş sayılmaktadır. Bundan doğan zararlardan AKADEMİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.9. AKADEMİ’nin Türk Hukuk Mevzuatlarına aykırı olmayacak şekilde her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcının Üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Kullanıcı, AKADEMİ’in bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.10. AKADEMİ markası ve logosu, Site’nin yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak AKADEMİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik AKADEMİ mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Kullanıcı’nın AKADEMİ’nin veya diğer kişiler da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde AKADEMİ’nin söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır. Kullanıcıların Eliz Akademi’nin fikri haklarını, ticari haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi veya zararına sebebiyet vermeleri halinde bu zararları Kullanıcılar karşılayacağı gibi, 20.000 TL (yirmibinTürklirası) cezai şartı da ödeyeceklerini kabul ederler.

3.11. Kullanıcı, AKADEMİ tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine ve Mevzuattan kaynaklanan zorunluluk ve haklara yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

3.12. AKADEMİ, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13. AKADEMİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Akademi bu haklarını kullanırken Kullanıcıların KVKK’dan doğan, kişilik haklarından doğan tüm haklarına özen gösterir.

3.14. AKADEMİ, Üyelik Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, Mevzuatlardan kaynaklanan haklar çerçevesinde her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15. Taraflar, Siteye Kullanıcı olmakla Kullanıcı, KVKK uyarınca Aydınlatma Metnini, bu Üyelik Sözleşmesi’ni, Çerez Politikası’nı ve diğer metinleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

3.16. AKADEMİ, Fraud şüphesi oluşturan bir siparişi Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Kullanıcı’nın AKADEMİ’den herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

3.17. AKADEMİ, Kullanıcılar’ın verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://elizakademi.com//kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

3.18. AKADEMİ, hizmetleri kapsamında kendisinin engel olamayacağı, insiyatifinde bulunmayan zararlardan sorumlu değildir. Bu durumda AKADEMİ, hiçbir şekilde cezai ve hukuki yükümlülük kabul etmemektedir. Kullanıcı’lar, bu durumda hareketi ve zararı gerçekleştiren asıl kişilere karşı hukuki ve cezai şikayet ve diğer hukuki müdahaleleri yapacaklarını temin ederler. AKADEMİ, bu durumlarda ancak kendisinden beklenebilecek düzeyde önleyici ve olay sonrası düzeltici fiili müdahaleleri yapacaktır.

3.20. AKADEMİ Hizmetleri kapsamında, Site’den hizmet alanlar, Türk Hukuk mevzuatı kapsamında özel sorumluluklarını ve yükümlülüklerinin her türlü cezai ve hukuki yükümlülüklerini almış sayılmakla birlikte, AKADEMİ’e hiçbir şekilde rücu hakkına sahip değildir.

3.21. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve Üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının Türk Medeni Kanunu bakımından fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan ve bu yaşı doldurmayan Kullanıcı veya veli/vasisi, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

 1. Sözleşmenin Feshi

4.1. İşbu sözleşme Kullanıcının Kullanıcılığını iptal etmesi veya AKADEMİ tarafından Kullanıcılığının iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir.

4.2. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

4.3. AKADEMİ, Kullanıcı’nın Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcı’nın Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.4. AKADEMİ, Kullanıcı’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde Üyeliği’ni askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 1. Uyuşmazlık

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

6.1. Kullanıcının, Kullanıcılık kaydı yapması Kullanıcının Üyelik Sözleşmesinde, bu sözleşmede ve KVKK ve Gizlilik Sözleşmesi ile Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Kullanıcı olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Ayrıca “alışveriş yapan” kullanıcılar, “ön bilgilendirme formu” ve “mesafeli satış sözleşmeleri”ni de kabul etmiş sayılırlar.

6.2. Bu durumun aksi iddia ve ispat edilemez.

 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. AKADEMİ, Kullanıcı’nın Site’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. AKADEMİ, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde info@elizakademi.com’a  e-posta adresine elektronik posta göndererek bilgi edinme, işbu sözleşmedeki ve bağlı sözleşmelerdeki adreslere posta ile bildirim ile,  “0543 610 49 00 – 0312 219 4 118 ” telefonundan arama,  kişisel verilerinin işlenmesini durdurma ve sildirme hakkına sahiptir. Bu durumda AKADEMİ’in yapacağı fazla masraflar, Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

7.2. Kullanıcı tarafından Site’de Kullanıcılık oluşturmak veya Site’den faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla AKADEMİ ya da iş ortakları tarafından KVK ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Kullanıcı’ya özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amacıyla AKADEMİ’nin çalıştığı kişilerle amaçla sınırlı ve minimize edilmiş şekilde paylaşılabilecektir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

AKADEMİ markası, logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak AKADEMİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile AKADEMİ’nin mülkiyetindedir. Kullanıcı, AKADEMİ’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını AKADEMİ’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı’nin, üçüncü kişilerin veya AKADEMİ’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, AKADEMİ’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

AKADEMİ, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Site’de yer alan KVK ve Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni, Kullanıcı Sözleşmesi da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya AKADEMİ’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) AKADEMİ’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AKADEMİ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Bu konuda oluşan zararlara bir 3. kişi sebep olmuş ise, Kullanıcı, o kişi/kişilere başvuracağını kabul eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

11.1. Delil sözleşmesi: Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda AKADEMİ’IN resmi defter ve ticari kayıtları ile AKADEMİ’IN veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, log kayıtlarının ve işbu sözleşme ve bağlı sözleşmelerde yer alan e-mail bilgilerindeki kayıtlar ile adreslerde gerçekleşmiş posta üzerinden gerçekleşen iletişimler ve her türlü delil bağlayıcıdır ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. Eliz Akademi Sistemlerinde mevcut deliller öncelikli ve gmail ve posta yazışmaları ikincil öncelikli olmak üzere, her türlü delil ileri sürülebilecektir.

11.2. Bildirim: Taraflar, Birbirleri “7.1. madde hariç” ile kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya AKADEMİ’nin iletişim adresleri ile iletişime geçmek suretiyle kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini, adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

11.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın Site’deki diğer metinler ile birlikte, Taraflar arasında hüküm doğuracak şekilde, tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri: Kullanıcı, AKADEMİ’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik ve devir edemeyecektir.

11.5. Tadil ve Feragat: Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11.6. Bu sözleşme ve Site’deki diğer tüm metin ve sözleşmeler, konularına ve KVKK, TKHK, göre birbirinin eki ve parçasıdır. Üye, bu sözleşmeyi onaylamak ile TTK ve diğer sair kanunlar emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla tüm Sözleşme ve Metinleri kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.7. İşbu sözleşme, 11 (onbir) maddeden meydana gelip, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.